ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


14/มิ.ย./2559  

แจ้งนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ระดับ ปวส. ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 59 - 27 ก.ค. 59

ระดับปริญญาตรี ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 59 - 27 มิ.ย 59

 

หมายเหตุ

1. กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคเรียนที่จะสำเร็จ 

2. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันเนื่องจากเมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้

คู่มือการยื่นสำเร็จการศึกษา : 

https://drive.google.com/open?id=0B5Ic4aoMR9TpVEdsT2U5azNSSDg