ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


07/พ.ย./2559  

ข่าวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาโควตาปีการศึกษา 2560  ที่ได้รับรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบแล้ว  สามารถทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้  

ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2559